Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.062.017 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 157 głosów.
Krytyka czystego rozumu
Dziedzina: Filozofia
Autor: Immanuel Kant
Inne pozycje autora (5) | O autorze
Tłumacz: Roman Ingarden
Seria: Biblioteka Europejska
Miejsce i rok wydania: Kęty 2001
Wydawca: Antyk
Liczba stron: 634
Wymiary: 17x23 cm
ISBN: 83-88524-13-5
Okładka: Twarda+obwoluta
Ilustracje: Nie
Cena: 70,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
Opis(...) Nie czuję się upoważniony do tego, by wypowiedzieć tu jakąkolwiek opinię moją o prawdziwości lub fałszywości poszczególnych twierdzeń lub całokształtu poglądów zawartych w „Krytyce czystego rozumu”. Ale to może wolno mi będzie stwierdzić, że pojawienie się jej i istnienie w nowożytnej filozofii europejskiej stało się na tyle ważnym faktem historycznym, iż bezpośrednie zetknięcie się i przetrawienie poglądów zawartych w „Krytyce...” jest niezbędne dla każdego, kto chce owocnie i odpowiedzialnie pracować nad zagadnieniami współczesnej teorii poznania i teorii świata, nie mówiąc już o historykach filozofii.
Ze Wstępu prof. Romana Ingardena
Fragment lub streszczenieSpis treści

WSTĘP
I. O różnicy między poznaniem czystym a empirycznym
II. Znajdujemy się w posiadaniu pewnych poznań a priori, a nawet pospolity rozsądek nie jest ich nigdy pozbawiony
III. Filozofii potrzeba nauki, która by określiła możliwość naczelnej zasady i zakres wszelkich poznań a priori
IV. O różnicy między sądami analitycznymi i syntetycznymi 
V. We wszystkich teoretycznych naukach rozumowych zawierają się syntetyczne sądy jako naczelne zasady 
VI. Ogólne zadanie czystego rozumu
VII. Idea i podział odrębnej nauki występującej pod nazwą krytyki czystego rozumu 

I. Transcendentalna nauka o elementach

CZĘŚĆ I. ESTETYKA TRANSCENDENTALNA

Poddział I. O przestrzeni
§ 2. Metafizyczne omówienie tego pojęcia 
Transcendentalne omówienie pojęcia przestrzeni.
Wnioski z powyższych pojęć

Poddział II. O czasie
§ 4. Metafizyczne omówienie pojęcia czasu 
§ 5. Transcendentalne omówienie pojęcia czasu 
§ 6. Wnioski z tych pojęć
§ 7. Objaśnienie 
§ 8. Ogólne uwagi o estetyce transcendentalnej
Zakończenie estetyki transcendentalnej 

CZĘŚĆ II. LOGIKA TRANSCENDENTALNA

Wstęp. Idea logiki transcendentalnej 
I.O logice w ogóle
II. O logice transcendentalnej 
III. O podziale logiki ogólnej na analitykę i dialektykę
IV. O podziale logiki transcendentalnej na analitykę i dialektykę transcendentalną

Dział I. Analityka transcendentalna 
Księga I. Analityka pojęć

Poddział I. O myśli przewodniej [wiodącej do] odkrywania wszelkich czystych pojęć intelektu 
Rozdział I. O logicznym używaniu intelektu w ogóle 
Rozdział II
§ 9. O logicznej funkcji intelektu w sądach 
Rozdział III 
§ 10. O czystych pojęciach intelektu, czyli o kategoriach 
§ 11.
§ 12.

Poddział II. O dedukcji czystych pojęć intelektu
§ 13. O naczelnych zasadach transcendentalnej dedukcji w ogóle 
§ 14. Przejście do transcendentalnej dedukcji kategorii

Rozdział II (wedle wydania A). O apriorycznych podstawach możliwości doświadczenia
Tymczasowa uwaga 
1. O syntezie ujmowania w naoczności 
2. O syntezie odtwarzania w wyobraźni 
3. O syntezie rozpoznawania w pojęciu
4. Tymczasowe wyjaśnienie możliwości kategorii jako poznań a priori 
Rozdział III. O stosunku intelektu do przedmiotów w ogóle i o możliwości poznania ich a priori 
Sumaryczne przedstawienie słuszności i jedynej możliwości tej dedukcji czystych pojęć intelektu 

Rozdział II (wedle wydania B). Transcendentalna dedukcja czystych pojęć intelektu 
§ 15. O możliwości powiązania w ogóle 
§ 16. O pierwotnie-syntetycznej jedności apercepcji 
§ 17. Zasada syntetycznej jedności apercepcji jest najwyższą zasadą 
wszelkiego posługiwania się intelektem 
§ 18. Co to jest przedmiotowa jedność samowiedzy?
§ 19. Logiczna forma wszelkich sądów polega na przedmiotowej jedności
apercepcji zawartych w nich pojęć 
§ 20. Wszystkie zmysłowe dane naoczne podlegają kategoriom jako warunkom, pod którymi jedynie ich różnorodność może być ujęta w jednej świadomości
§ 21. Uwaga 
§ 22. Kategoria służy poznaniu rzeczy wyłącznie przez zastosowanie jej 
do przedmiotów doświadczenia
§ 23.
§ 24. O zastosowaniu kategorii do przedmiotów zmysłów w ogóle
§ 25.
§ 26. Transcendentalna dedukcja powszechnie możliwego używania
w doświadczeniu czystych pojęć intelektu
§ 27. Wynik tej dedukcji pojęć intelektu
Krótkie pojęcie tej dedukcji 

Księga II. Analityka zasad
Wstęp. O transcendentalnej władzy rozpoznawania w ogóle

Poddział I. O schematyzmie czystych pojęć intelektu 

Poddział II. System wszystkich zasad czystego intelektu 
Rozdział I. O najwyższej zasadzie wszelkich sądów analitycznych 
Rozdział II. O najwyższej zasadzie wszelkich sądów syntetycznych
Rozdział III. Systematyczne przedstawienie wszystkich syntetycznych zasad intelektu
1. Aksjomaty naoczności
2. Antycypacje spostrzeżenia
3. Analogie doświadczenia
A. Pierwsza analogia. Zasada trwałości substancji
B. Druga analogia. Zasada następstwa czasowego wedle prawa przyczynowości
C. Trzecia analogia. Zasada równoczesnego istnienia wedle prawa 
wzajemnego działania lub wspólnoty 
4. Postulaty myślenia empirycznego w ogóle 
Odparcie idealizmu
Ogólna uwaga [dotycząca] systemu zasad

Poddział III. O podstawie podziału wszelkich przedmiotów w ogóle na fenomeny
i noumeny
Dodatek. O dwuznaczności pojęć refleksyjnych powstałej przez pomieszanie empirycznego używania intelektu z [jego używaniem] transcendentalnym 
Uwaga dotycząca dwuznaczności pojęć refleksyjnych 

Dział II. Dialektyka transcendentalna
Wstęp
I. O pozorze transcendentalnym 
II. O czystym rozumie jako siedlisku pozoru transcendentalnego
A. O rozumie w ogóle
B. O logicznym użyciu rozumu 
C. O czystym stosowaniu rozumu 

Księga I. O pojęciach czystego rozumu
Rozdział I. O ideach w ogóle 
Rozdział II. O ideach transcendentalnych 
Rozdział III. System idei transcendentalnych 

Księga II. O dialektycznych wnioskach czystego rozumu 
Poddział I. O paralogizmach czystego rozumu 
Pierwszy paralogizm: substancjalności
Drugi paralogizm: niezłożoności 
Trzeci paralogizm: osobowości 
Czwarty paralogizm: idealności (zewnętrznego stosunku) 
Rozpatrzenie całości wyników czystej nauki o duszy w świetle tych paralogizmów 

O paralogizmach czystego rozumu wedle wydania B 
Obalenie mendelssohnowskiego dowodu trwałości duszy 
Zakończenie rozwiązania paralogizmu psychologicznego 
Ogólna uwaga dotycząca przejścia od psychologii rozumowej do kosmologii 

Poddział II. Antynomia czystego rozumu
Rozdział I. System idei kosmologicznych
Rozdział II. Antytetyka czystego rozumu 
Pierwszy konflikt (antynomia) między ideami transcendentalnymi treści 
Drugi konflikt (antynomia) między ideami transcendentalnymi
Trzeci konflikt (antynomia) między ideami transcendentalnymi 
Czwarty konflikt (antynomia) między ideami transcendentalnymi 
Rozdział III. O zainteresowaniu rozumu w tym jego konflikcie
Rozdział IV. O transcendentalnych zadaniach czystego rozumu, o ile one bezwarunkowo muszą się dać rozwiązać
Rozdział V. Sceptyczne przedstawienie pytań kosmologicznych poprzez wszystkie cztery idee transcendentalne
Rozdział VI. Idealizm transcendentalny jako klucz do rozwiązania dialektyki kosmologicznej
Rozdział VII. Krytyczne rozstrzygnięcie kosmologicznego sporu rozumu z samym sobą 
Rozdział VIII. Regulatywna zasada czystego rozumu w odniesieniu do idei kosmologicznych
Rozdział IX. O empirycznym stosowaniu regulatywnej zasady rozumu do wszystkich idei kosmologicznych 
I. Rozwiązanie kosmologicznej idei zupełności składania się zjawisk na całość świata
II. Rozwiązanie kosmologicznej idei wyczerpującego dzielenia całości danej w naoczności
Zakończenie rozwiązania idei matematyczno-transcendentalnych i wstęp do rozwiązania idei dynamiczno-transcendentalnych
III. Rozwiązanie kosmologicznej idei całości wyprowadzenia zdarzeń w świecie z ich przyczyn 
Możliwość przyczynowości przez wolność w połączeniu z ogólnym prawem konieczności przyrody 
Objaśnienie kosmologicznej idei wolności w [jej] połączeniu z powszechną koniecznością w przyrodzie
IV. Rozwiązanie kosmologicznej idei całości zależności zjawisk w ich istnieniu w ogóle
Zakończenie całej antynomii czystego rozumu 

Poddział III. Ideał czystego rozumu
Rozdział I. O ideale w ogóle
Rozdział II. O ideale transcendentalnym (prototypon transcendentale) 
Rozdział III. O argumentach spekulatywnego rozumu stosowanych 
w dowodzie istnienia najwyższej istoty 
Możliwe są tylko trzy sposoby dowodzenia istnienia Boga 
za pomocą rozumu spekulatywnego 
Rozdział N. O niemożliwości ontologicznego dowodu istnienia Boga 
Rozdział V. O niemożliwości kosmologicznego dowodu istnienia Boga 
Odkrycie i wyjaśnienie pozoru dialektycznego we wszystkich 
transcendentalnych dowodach istnienia istoty koniecznej 
Rozdział VI. O niemożliwości dowodu fizyko-teologicznego 
Rozdział VII. Krytyka wszelkiej teologii wypływającej ze spekulatywnych 
zasad rozumu
Dodatek do dialektyki transcendentalnej
O regulatywnym stosowaniu idei czystego rozumu 
O ostatecznym celu naturalnej dialektyki rozumu ludzkiego 

II. Metodologia transcendentalna

Metodologia transcendentalna. Wstęp

Dział I. Dyscyplina czystego rozumu 
Rozdział I. Dyscyplina czystego rozumu w stosowaniu dogmatycznym 
Rozdział II. Dyscyplina czystego rozumu ze względu na jego użycie polemiczne
O niemożliwości zaspokojenia poróżnionego z sobą czystego
rozumu za pomocą sceptycyzmu 
Rozdział III. Dyscyplina czystego rozumu ze względu na hipotezy 
Rozdział IV. Dyscyplina czystego rozumu ze względu na jego dowody 

Dział II. Kanon czystego rozumu 
Rozdział I. O ostatecznym celu czystego użycia naszego rozumu 
Rozdział II. O ideale najwyższego dobra jako podstawie określenia
ostatecznego celu czystego rozumu
Rozdział III. O mniemaniu, wiedzy i wierze

Dział II

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)