Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.183.828 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 173 głosów.
Historia Polski 1914-1939
Dziedzina: Historia
Antykwariat (stan: 0 sztuk)
Autor: Henryk Zieliński
Miejsce i rok wydania: Wrocław 1983
Wydawca: Ossolineum. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Liczba stron: 427
Wymiary: 17x25 cm
ISBN: 83-04-00712-6
Okładka: Twarda+obwoluta
Ilustracje: Tak
Cena: 33,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisSpis treści:

Rozdział I. POLSKA I SPRAWA POLSKA PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ 
Wybuch wojny i pierwsze działania wojenne. Przesłanki dwóch „orientacji" wśród polityków 
polskich - Naczelny Komitet Narodowy, Piłsudski, Legiony - Koncepcje Dmowskiego Aktywiści, pasywiści - Przeciwko orientacjom na zaborców - orientacja na rewolucję - Niby - niepodległość, czyli akt 5 listopada 1916 r. - Grabież dobrze zorganizowana - Na drodze do umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Rewolucja lutowa w Rosji - Wzrost aktywności politycznej społeczeństwa polskiego w 1917 r. - Rozczarowania aktywistów - W szeregach PPS i PSL „Wyzwolenie". Plany „konsolidacyjne" - Ożywienie polityczne także w zaborze pruskim - W kręgu Rady Regencyjnej. Komitet Narodowy Polski w Paryżu - Rewolucja Październikowa i jej następstwa. Polacy w Rosji - Chełmszczyzna odstąpiona za zboże nacjonalistom ukraińskim - Państwa centralne u kresu sił - W społeczeństwie polskim u progu niepodległości 

Rozdział II. NIEPODLEGŁOŚCI TRUDNE POCZĄTKI 
Ogólna charakterystyka sytuacji i najważniejsze zadania - Zaczątki polskiej władzy państwowej. Lubelski rząd Daszyńskiego - Władza oddana w ręce Piłsudskiego - Dwa oblicza rządu Moraczewskiego - Zjednoczenie partii rewolucyjnych w Komunistyczną Partię Robotniczą Polski - Chłopskie nadzieje i niepokoje. „Republika tarnobrzeska" - Mobilizacja sił prawicy: zamach na rząd Moraczewskiego i jego upadek - Podstawowy konflikt epoki a miejsce Polski w Europie - Rząd Paderewskiego i pierwsze wybory sejmowe - Polityka w wojsku, wojsko w polityce - Dziedzictwo rządów zaborczych i okupacyjnych - Palące problemy wyżywienia i rolnictwa - Rady Delegatów Robotniczych. Kongres Zjednoczeniowy PPS - Reforma uchwalona większością jednego głosu - Polityka wyczekiwania i polityka faktów dokonanych. Powstanie wielkopolskie - „Sprawiedliwy wyrok" paryskiej konferencji pokojowej - „Argumenty pisane krwią" - Plebiscyt i trzecie powstanie śląskie - Koncepcje „federacyjne" i „inkorporacyjne" - Konflikty z Ukraińcami i Litwinami a problemy „kordonu sanitarnego" - Opinia publiczna w Polsce i Europie wobec wojny z Rosją Radziecką - Obawy Piłsudskiego. Rokowania w Mikaszewiczach - Stanowisko Rady Najwyższej Sprzymierzonych. Ugoda z Petlurą - Wyprawa kijowska i odwrót - Najbardziej krytyczne dni. Rada Obrony Państwa - Zmiana nastrojów w społeczeństwie. Kontrofensywa polska znad Wieprza - Pokój ryski i następstwa wojny 

Rozdział III. SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA POLSKI W PIERWSZYCH LATACH NIEPODLEGŁOŚCI 
Obszar, ludność, granice - Sytuacja w rolnictwie - Przemysł i komunikacja. Inflacja i jej następstwa - Podziały klasowo-warstwowe - Podziały narodowościowe i wyznaniowe - Ugrupowania i partie polityczne w pierwszych latach niepodległości - Partie prawicy społecznej - Ruch ludowy - Ruch robotniczy - KPRP między I i II Zjazdem - Partie mniejszości narodowych 

Rozdział IV. OD KONSTYTUCJI MARCOWEJ DO KRYZYSU 1923 roku
Sojusze z Francją i Rumunią - Konstytucja marcowa - Antagonizmy i sprzeczności - Wybory parlamentarne 1922 r. - Wybór i zabójstwo Gabriela Narutowicza - prezydenta Rzeczypospolitej - Nowy prezydent, nowy rząd - Pakt lanckoroński i rząd Chjeno - Piasta -Hiperinflacja. Masowe wystąpienia robotników krakowskich w listopadzie 1923 r.

Rozdział V. RZĄD GRABSKIEGO I NAPRAWA SKARBU. POLSKA I EURO WSCHODNIA W CIENIU LOCARNA 
Program Grabskiego, pierwsze kroki, nowa waluta - Trudności i przeszkody na drodze
reform -Polsko - niemiecka wojna gospodarcza. Napięcia w stosunkach z W. M. Gdańskiem - Konkordat z Watykanem – Nowa ustawa o reformie rolnej - KPRP i ruch rewolucyjny po II Zjeździe - Słowiańskie mniejszości narodowe i polityka państwa wobec nich - Mniejszość niemiecka a dążenia rewizjonistyczne republiki weimarskiej - Polska, Czechosłowacja, Związek Radziecki wobec niemieckiej ofensywy dyplomatycznej. Konferencja w Locarno 

Rozdział VI. CZAS PRZEWROTU I PIERWSZE LATA RZĄDÓW POMAJOWYCH 
Rząd Aleksandra Skrzyńskiego. Problem organizacji najwyższych władz wojskowych - Nowe trudności gospodarcze i komplikacje polityczne w sejmie - Wojsko w akcji. „Rewolucja bez rewolucyjnych konsekwencji" - Zamieszanie i rozczarowanie na lewicy, otwarcie ku prawicy- Kapitały obce. Rządy pomajowc a monopole i kartele - Dobra koniunktura. Budowa Gdyni - Dywersja i szykany wobec przeciwników politycznych - Pierwsze wybory pod sanacyjną kontrolą - Nowe ataki Piłsudskiego na sejm - Na arenie międzynarodowej po Locarno 

Rozdział VII. WIELKI KRYZYS. ZAOSTRZENIE SIĘ OPOZYCJI ANTYSANACYNEJ Pierwszy „rząd pułkowników" - Powstanie Centrolewu - Kryzys i bezrobocie - „Nożyce cen" i „ludzie zbędni" na wsi - Krakowski Kongres Centrolewu, Brześć i „wybory brzeskie" 1930 r. - Mechanizmy i cele dyktatury – Drogi i bezdroża działań opozycji antysanacyjnej - Zjednoczenie stronnictw ludowych - Na rewolucyjnym skrzydle ruchu ludowego - Trudne lata w KPP - Nowa fala i nowy charakter ruchów strajkowych w mieście i na wsi 

Rozdział VIII. POLSKA WOBEC FASZYZMU NIEMIECKIEGO I ROSNĄCE NAPIĘCIA W EUROPIE. PRÓBY FASZYZACJI ŻYCIA W KRAJU 
Zwycięstwo hitleryzmu w Niemczech - Ministra Becka polityka „równowagi" między Berlinem i Moskwą - Nowe konflikty w Gdańsku. „Wojna prewencyjna"? - Polsko - niemiecka deklaracja o nieagresji - Polityczna i wojskowa ekspansja faszyzmu w Europie i świecie - VII Kongres Międzynarodówki Komunistycznej - nowy etap walki ruchu rewolucyjnego z faszyzmem - Wygasanie kryzysu w Polsce - Kroki ku totalitaryzacji. Konstytucja kwietniowa 1935 r.- Śmierć Piłsudskiego. „Dckompozycja" w obozie rządzącym- Ponowny przypływ ruchów strajkowych - Wielki strajk chłopski 1937 r. - Trudna walka KPP o utworzenie antyfaszystowskiego frontu ludowego - Na pozycjach Centroprawicy: od „Frontu Morges" po Obóz Narodowo - Radykalny - Przegrupowania w obozie sanacyjnym: powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego - W obliczu narastającej groźby agresji hitlerowskiej - Problemy mniejszościowe w stosunkach polsko - niemieckich - Ciąg dalszy polityki „appeasementu": sprawa Austrii, Litwy, Kłajpedy - Polityka „monachijska i i polityka Becka a prowokacje hitlerowskie w Czechosłowacji - Polska - następna ofiara agresji - Położenie gospodarcze Polski: zmiany na lepsze - W polityce mniejszościowej - twarda linia - W polityce wewnętrznej - uspokojenie - Rozwiązanie KPP - W obliczu bezpośredniego zagrożenia hitlerowskiego. Gwarancje brytyjskie dla Polski - Fiasko ostatniej próby ratowania pokoju - Nieustępliwość Polski - prowokacje i ultimatum Hitlera - Dysproporcja sił 

Rozdział IX. SPOŁECZEŃSTWO II RZECZYPOSPOLITEJ, JEGO PRACA I ŻYCIE CODZIENNE 
Podziały i dysproporcje - Położenie i życie robotników - Problemy mniejszościowe w klasie robotniczej - Uwarstwienie i hierarchia w łonie klasy robotniczej - Ogólny rozwój gospodarczy kraju a warunki bytu robotników - Budżet rodziny robotniczej a minimum egzystencji; los bezrobotnych - Na drodze ku polepszeniu - Mieszkanie, zdrowie, wyżywienie, oświata w rodzinie robotniczej – Trudna droga do awansu społecznego i kulturalnego - Chłopi - Rozwarstwienie chłopskiego ubóstwa - Kilka uwag o chłopskim stylu życia, mentalności i obyczajowości - Zdrowie i higiena na wsi - Wąskie ścieżki dostępu do oświaty, kultury, awansu społecznego - „Chłopskie" i „pańskie" w chłopskiej świadomości - Chłop a miasto, inteligencja, urząd, Kościół - Stare i młode pokolenie chłopów - W kręgu drobnomieszczaństwa - Miejsce i rola inteligencji - Tak zwane sfery gospodarcze, ziemiaństwo, arystokracja 

Rozdział X. DROGI ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY MASOWEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ 
Przesłanki rozwoju kultury masowej - Oświata powszechna - Walka o charakter i oblicze ideowo - polityczne szkoły - Szkoła średnia, reforma „jędrzejewiczowska" - Szkolnictwo wyższe - Prasa i czasopiśmiennictwo - tendencje rozwojowe - Orientacje ideowo-polityczne prasy polskiej - Rządy sanacyjne a wolność prasy - Prasa klerykalna i dewocyjna - Nierówne siły w prasowej konfrontacji - Czasopiśmiennictwo społeczno - kulturalne - „Boyszewickie" „Wiadomości Literackie" - Czasopisma prawicowo - nacjonalistyczne - W kręgu czasopism antyfaszystowskich - Czasopisma teoretyczno - polityczne - O niektórych czasopismach masowych - „Rynek czytelniczy" prasy i książki - Nowy instrument umasowienia kultury - radiofonia 

Rozdział XI. WRZESIEŃ 1939

Podziel się swoją opinią o tej książce..

Opinie naszych czytelników:
  1. 2005-05-16 - shops

    bardzo przystępna kśiążka nawet dla amatora, posiada ciekawe ilustracje,i w miare rozbudowany opis stosunków politycznych.:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)