Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
197.773.752 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 W jakiej walucie masz kredyt?
złoty
euro
frank
innej
już spłaciłem/am
nie mam
  

Oddano 790 głosów.
Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543
Dziedzina: Humanistyka
Antykwariat (stan: 0 sztuk)
Autor: W. Wydra, W.R. Rzepka (oprac.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 1984
Wydawca: Ossolineum
Liczba stron: 432
Wymiary: 21x29 cm
ISBN: 83-04-01568-4
Okładka: Twarda
Ilustracje: Tak
Cena: 70,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisSpis treści:

Zasady opracowania edytorskiego, symbole i skróty
Teksty rękopiśmienne
Teksty prozaiczne 
Bulla protekcyjna dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z 1136 r. 

Modlitwy
Modlitwy codzienne i dekalogi 
Spowiedź powszechna 
Modlitwa do św. Jarnołta 
Modlitwy do św. Anny i Matki Boskiej 
Modlitwa pasyjna 
Wypominki 
Kanon mszy 

Modlitewniki 
Urywek .XV-wiecznego modlitewnika 
Godzinki Wacława 
Modlitewnik Nawojki 
Modlitewnik siostry Konstancji 
Modlitewnik Olbrachta Gasztołda 
Książeczka do spowiedzi królewny Jadwigi 
Modlitewnik Ptaszyckiego I
Modlitewnik Ptaszyokiego II

Przekłady Biblii 
Przekłady Starego Testamentu 
Psałterz floriański 
Karta medycka 
Biblia królowej Zofii 
Psałterz puławski 
Wyjątki z ksiąg Exodus i Leviticus 
Psalm 50 
Walenty Wróbel, Żołtarz Dawida proroka 

Przekłady Nowego Testamentu 
Fragment rozdziału XXI Ewangelii wg św. Mateusza 
Magnificat 
Fragment Harmonii ewangelicznej 

Kazania 
Kazania świętokrzyskie 
Kazania gnieźnieńskie 
Kazanie na dzień Wszech Świętych 
Kazania augustiańskie 
Jan z Szamotuł, Kazania o Maryi Pannie Czystej 
Wstęp do kazania 

Proza hagiograficzna 
Pasja połocka 
Fragment Żywota dw. Błażeja 
Żywot nabożny panny Eufraksyjnej 
Żywot ojca Amandusa 

Literatura o cechach apokryficznych i apokryfy 
List Lentulusa do senatu rzymskiego
Wyrok Piłata
Rozmyślanie przemyskie
Rozmyślania dominikańskie 
Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
Ewangelia Nikodema 
Historia Trzech króli 

Proza refleksyjna i moralistyczna
Fragment Łopacińskiego 
Karta Glogera
Fragment Rewelacji św. Brygidy

Reguły i statuty zakonne
Reguła III zakonu św. Franciszka
Ustawy i statuty zakonu premonstrateńskiego 

Najdawniejsze zdania polskie
Zdania w Rocznikach Jana Długosza 
Zdanie w Księdze henrykowskiej 

Teksty prawnicze, ustawodawcze i urzędowe 
Statuty i zbiory norm prawnych 
Przekłady statutów ziemskich
Kodeks Świętosławowy 
Kodeks Działyńskich 
Kodeks dzikowski 
Kodeks Stradomskiego 
Ortyle magdeburskie 
Artykuły prawa magdeburskiego 
Pierwsze konstytucje sejmowe w języku polskim (1ó43 r.) 

Akta
Procuratorium Tomka z Pakości 
Testament Piotra Wydżgi o ukrytym skarbie 
Artykuły sejmiku w brodzie z 1634 r
Protokolarz miasta Woźnik 
Roty sądowe i formuły przysiąg urzędowych 
Roty przysiąg sądowych .
Roty poznańskie
Roty pyzdrskie 
Roty kościańskie 
Roty kaliskie
Roty krakowskie
Roty pilzneńskie
Roty warszawskie 
Formuły przysiąg wójta, ławników, rajców i rzemieślników 
Formuła przysięgi ławnika 

Zabytki leksykograficzne 
Wokabularz trydencki
Nazwy miesięcy 
Słowniczek nazw stopni pokrewieństwa 
Mamotrekty 
Jan Stanko, Słownik przyrodniczy (Antibolomenum) 
Bartłomiej z Bydgoszczy, Słownik łacińsko-polski 
Recepty lekarskie 
Teksty epistolograficzne 

Listy 
List cechu rzeźników wrocławskich 
List Mikołaja Działyńskiego do Jana Dantyszka 
List Stanisława gościeleckiego do Jana Dantyszka 
List Zygmunta Starego do córki Jadwigi, margrabiny brandenburskiej 
Listy miłosne
Służba ma naprzód ustawiczna...
Sierdeczne pokłonienie
Pokłonienie, moj nade wszytki namilejszy
Kachniczko ma namilejsza...

Świecka proza powieściowa i nowelistyczna
Historia Aleksandra Wielkiego 
Konstanty Michailović z Ostrovicy, Tzw. Pamiętniki Janczara
Powiastki umoralniające 
Teksty wierszowane 

Pieśni religijne 

Bogurodzica 
Krystus z martwych wstał je...
Przez twe święte z martwy wstanie...
Maryja, czysta dziewica...
O wszego świata wsztek lud...
Jezus Krystus, Bog Człowiek...
Zdrow bądź, Krolu Anjelski...
Bog Wszechmogący wstał z martwy żaducy...
Radości wam powiedam...
Zdrowa Królewno, Matko Miłosierdzia...
Święty Dusze, zawitaj k nam...
Posłuchajcie, bracia miła...
Świebodność Boga żywego...
Królewno Niebieska...
Władysław z Gielniowa, Pieśni (Jezusa Judasz przedał..., Już się anjeli wiesielą..., Augustus kiedy krolował...) 
Nuż wy, bielscy (dębscy) panowie...

Poezja hagiograficzna 
Legenda o św. Dorocie 
Legenda o św. Aleksym 
Pieśń-legenda o św. Stanisławie 

Poezja religijno-dydaktyczna 
Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią 
Skarga umierającego 
Przekaz płocki
Przekaz wrocławski 
Oto usta już zamkniona...
Pieśni Sandomierzanina 

Poezja społeczno-obyczajowa, okolicznościowa i religijno-polemiczna 
Wiersz Słoty o chlebowym stole 
Pieśń husycka o królu Zygmuncie Luksemburczyku 
Andrzej Gałka z Dobczyna, Pieśń o Wiklefie 
Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego 
Satyra na leniwych chłopów 
Dworak szkoda...
Kolęda się z Allelują zwadziła

Poezja miłosna 
Cantilena inhonesta 
Ach, miłość, coś mi uczyniła...
Pieśń o wybieraniu żony 
Dawnom zwiedził cudze strony...
Miłuj, miła, miłuj wiernie... 

Wiersze mnemotechniczne 
Cyzjojan płocki 
Jakub Parkoszowie, Obiecado - wierszowany alfabet polski 
Wiersz ułatwiający zapamiętanie suchedni 
Warunki dobrej spowiedzi 

Eksplicity 
Teksty drukowane
Otoce nasz..., Zdrowa Maryja..., Wierzę w Boga..., [w:] Statuta synodalia Wratislaviensia, Wrocław, H. Elyan, 1475 
Incipit pieśni Chrystus z martwych wstał jeść.. i pieśń Przez twe święte z martwych wstanie..., [w:] 
Breviarium Gnesnense, Norymberga, G. Stuchs, 
Bogurodzica, [w:] Jan Łaski, Commune incliti Polonie Regni privilegium..., Kraków, J. Haller, 1506 
Raj duszny, [greków, F. Ungler i W. Lern, 1513] 
Powieść o papieżu Urbanie, [w:] Agenda..., Kraków, J. Haller, 1514
Stanisław Zaborowski, Orthographia..., Kraków, [F. Ungler, 1514-1515] 
Początek święte Ewanielije podług świętego Jana, [w:] Septetu canonicae Epistolae beatorum apostolorum..., [Kraków, J. Haller, 1518/1519] 
Rozmowy, ktore miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym...Kraków, H. Wietor, 1521
Baltazar Opec, Żywot wszechmocnego Syna Bożego Pana Jezu Krysta..., Kraków, H. Wietor, 1522
Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta..., Kraków, druk. F. Ungler i J. Sandecki-Malecki, nakł. J. Hallera, 1522 
Ecclesiastes, księgi Salomonowe..., Kraków, H. Wietor, 1522 
Historyja [...] o Szczęściu a o Swejwoli..., Kraków, H. Wietor, 1522 
Fortuny i Cnoty rozność..., Kraków, H. Wietor, 1524 
Ioannes Murmellius, Oratiuncule varie puerorum usui exposite.., Kraków, H. Wietor, 1527
Jan Sandecki-Malecki, Tzw. Ewangeliarz, [Kraków, F. Ungler, 1527-1528] 
Ioannes Murmellius, Dictionarius variarum rerum..., Kraków, H. Wietor, 1628
Żywot błogosławienego Aleksego spowiednika..., Kraków, M. Szarfenberg, 1529
Istoryja o świętym Jozefie, patryjarsze Starego Zakonu..., Kraków, H. Wietor, 1530 Zachowanie żywota panieńskiego..., Kraków, F. Ungler, 1530
Żywot świętej Anny..., [Kraków, H. Wietor, ok. 1530]
Jan Cereus z Tuoholi, Farrago..., Kraków, F. Ungler,1531 
Psałterz albo kościelne śpiewanie króla Dawida..., Kraków, H. Wietor, 1532 
Sprawa a lekarstwa końskie przez Konrada, krolewskiego kowala, doświadczone..., Kraków, F. Ungler,1532
Tarcza duchowna, [Kraków, .F. Ungler, 1533 lub 1534] 
Pozdrawianie wszytkich członkow Pana Jezusowych..., [Kraków, F. Ungler, 1534]
Stefan Falimirz, O ziołach i o mocy ich..., Kraków, F. Ungler, 1534 
Maciej z Miechowa, Polskie wypisanie dwojej krainy świata..., Kraków, F. Ungler, 1535 Andrzej Glaber, Problemata Aristotelis. Gadki..., Kraków, F. Ungler, 1535
Marcin Bielski, Żywoty filozofowi..., Kraków, F. Ungler, 1535
Michał z Wiślicy, Praktyka gwiazd biegu [...] na rok Boży 1536, Kraków, F. Ungler, [1535/1536] 
Tomasz Kłos, Algoritmus, to jest nauka. liczby..., Kraków, Wdowa Unglerowa, 1538 
Samuel Rabbi Marokański, Epistoła albo list [...] ku drugiemu Rabi Izaakowi Żydowi posłany..., Kraków, Wdowa Unglerowa, 1538 
Petrus de Crescentiis, Księgi o gospodarstwie..., Kraków, Wdowa Unglerowa, 1549 
Powieść rzeczy istej o założeniu klasztora na Łysej Gorze, [Kraków, Wdowa Unglerowa, 1538 ?] 
Walenty Wróbel, Żołtarz Datvidow..., Kraków, Wdowa Unglerowa, 1539 
Tobijasz, patryjarcha Starego Zakonu..., Kraków, M. Szarfenberg, 1539
Poncyjan..., Kraków, Wdowa Unglerowa, 1540
Franciszek Mymer, Dictionarius trium linguarum..., Kraków, H. Wietor, 1541
Księgi Jezusa, syna Syrachowego, Eklezjastykus rzeczone.., Kraków, H. Wietor, 1541 Erazm z Rotterdamu, Księgi, ktore zową Język, Kraków, H. Wietor, 1542
Sąd Parysa, krolowica trojańskiego, Kraków, H. Wietor, 1542
Historyje rozmaite z rzymskich i z innych dziejowi wybrane..,, Kraków, M. Szarfenberg, 1543 
Rurale judicium, to jest

Podziel się swoją opinią o tej książce..

Opinie naszych czytelników:
  1. 2004-12-07 - Kowalska

    Ksiażka ta była mi pomocna podczas studiów na filologii języka polskiego, i tak się składa,że wówczas historię języka polskiego wykładał jeden z autorów tej książki, prof.W.Rzepka. Dlatego też musiałam tą książkę kupić i posiadam do tej pory. A co do samej książki, to zawarte tam teksty są bezcenne, które może nie dla wszystkich będą miały jednakową wartość, ale posiadanie jej i studiowanie może choć trochę uświadomi niektórym rodakom, że nasz język miał piękną historię i rozwój i choćby dlatego rewolucje w ortografii i gramatyce naszej ojczystej mowy są wysoce niewłaściwe. Pozdrawiam wszystkich Racjonalistów.K.

  2. 2009-12-28 - straus07

    A dlaczego w spisie tresci nie ma Hymnu ku czci Wiclifa, najstarszego chyba tekstu w jezyku polskim? Gdy ogladalem ta ksiazke w Bibliotece Narodowej - reprint, skopiowalem to sobie a bylo chyba na samym poczatku zbioru. Czy ktos by mi mogl na ten temat cos przyslac? straus007@wp.pl:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)