Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.150.774 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 167 głosów.
Jezus Magus: pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii
Dziedzina: Religioznawstwo
Autor: Jacek Sieradzan
Inne pozycje autora (1) | O autorze
Miejsce i rok wydania: Kraków 2006
Wydawca: Nomos
Liczba stron: 272
Wymiary: A-5 cm
ISBN: 83-88508-88-1
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 38,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisPraca "Jezus Magus: Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii jest pierwszą" (nie tylko w Polsce) książkową prezentacją tezy prof. Mortona Smitha o Jezusie Chrystusie jako magu hellenistycznym. Teza ta została potraktowana jako punkt wyjścia dla szerszych rozważań nad obecnością, rolą i znaczeniem magii w chrześcijaństwie, głównie pierwotnym, ale także późniejszym. Została poparta bogatym materiałem źródłowym. Autor cytuje ponad 800 książek i artykułów, w tym wszystkie najważniejsze źródła antyczne oraz wiele współczesnych prac naukowych dotyczących magii greckiej, żydowskiej i chrześcijańskiej.

Książka pokazuje początki chrześcijaństwa w zupełnie nowym świetle. Autor jest sceptycznie nastawiony do tezy Smitha: Jezusa jedni mogli wprawdzie uważać za maga, ale inni znajdywali i znajdują w pismach chrześcijańskich podstawy do tego, by widzieć w nim mesjasza, uzdrowiciela, cudotwórcę itd., albo kilka tych postaci na raz, tym bardziej, że denominatywy te często się na siebie nakładały. Jezusa należy uznać raczej za specjalistę od sacrum wykonującego praktyki religijno-magiczne (albo magiczno-religijne).

Wielka wartość tezy Smitha polega głównie na tym, że pozwala ona na nowo przemyśleć źródła chrześcijaństwa, zrozumieć niektóre niezrozumiałe dotąd niejasne fragmenty pism, oraz sprzeczności zachodzące pomiędzy tekstami chrześcijańskimi. Np. kierowane pod jego adresem pomówienia, że jest opętany, oraz sformułowany przez niego zakaz bluźnierstwa przeciw Duchowi św. można zrozumieć tylko w ten sposób, że chodzi o osobiste bóstwo (demona) Jezusa, z którym nawiązał intymny kontakt. Z kolei to, że Jezusa uważano za Jana Chrzciciela, można zrozumieć wyłącznie wtedy, jeśli wie się, że nawiedzał go duch Jana.

Teza Smitha pokazuje względność wszelkich punktów widzenia. Skoro na podstawie tych samych tekstów z jednej strony można wykazać, że Jezus był synem bożym (czy bogiem), a z drugiej, że był zwykłym magiem, pokazuje to, jak bardzo niepewne są podstawy wiary chrześcijańskiej. Ta sama działalność, którą jedni nazywają (nieaprobowaną społecznie) magię, inni mogą uznać za formę religii; to, co dla jednych jest (religijnym) cudem, dla innych może być tylko magiczną sztuczką. Skoro Apolloniusz z Tiany (uznawany przez swoich zwolenników za "boskiego męża") był dla jego chrześcijańskich adwersarzy magiem, to dlaczego Jezus Chrystus, uważany za zbawiciela i syna bożego, nie może być uważany przez innych za maga? Tym bardziej, że dokonana przez autora bezstronna analiza żywotów obu pokazuje, że Apolloniusz był znacznie większym taumaturgiem od Jezusa, ponieważ poza tym, że ewangelie przypisują Jezusowi umiejętność leczenia z ośmiu rodzajów chorób, a Apolloniuszowi Flawiusz Filostratos tylko z trzech, to Apoloniusza Flawiusz przedstawił jako dysponującego dziesięcioma cudotwórczymi umiejętnościami, których nie opanował Jezus.

Morton Smith wskazał na tak dużą ilość paralel istniejących między tekstami chrześcijańskimi a greckimi papirusami magicznymi, że na ich podstawie można dojść do wniosku, że albo chrystianizm jest jedną z odmian istniejącego wcześniej magizmu, albo autorzy ewangeliczni stworzyli nowy wzorzec postaci charyzmatycznej o wielu cechach maga, który później powielali autorzy papirusów magicznych. W świetle tezy Smitha to, co chrześcijanie uznają za typowo chrześcijańskie ceremonie i wydarzenia (chrzest, eucharystię, przemienienie na górze, nauka o królestwie niebieskim i wskrzeszenie Jezusa), okazuje się mieć konotacje magiczne i równie dobrze może być rozumiane jako przejaw działalności maga. Co więcej, w Nowym Testamencie nie brak fragmentów, które Smith uznał za dowód na praktykowanie "czarnej" magii przez Jezusa (przyczynienie się do uschnięcia drzewa figowego, oraz zmuszenie Judasza do popełnienia aktu zdrady), oraz Pawła z Tarsu: oślepienie innego maga Elymasa i oddanie "na zatracenie" Szatanowi dwóch niewygodnych uczniów. W związku z tym Smith uznał Jezusa za libertyńskiego maga-gnostyka, a pierwotne chrześcijaństwo za antynomijny związek magiczny. Stosownie do tego utrzymywał, że chrześcijanie byli prześladowani z powodu praktykowania magii i właśnie z tego powodu - jako członkowie tajnego, antypaństwowego związku - budzili powszechną nienawiść.

Do tezy Smitha autor dodał dwie sugestie: 1) Słowo rabdos (Mk 6.8) używane na oznaczenie jedynej rzeczy, którą Jezus pozwalał zabierać z sobą w podróż, nie oznacza laski, ale nasyconą mocą magiczną laskę, taką, którą posługiwali się bohaterowie Homera, Mojżesz, a współcześnie posługują się szamani. 2) Jezus nie tyle pisał na ziemi (J 8.6, 8), co mógł po prostu rysować koło magiczne, gdyż kata-graphe, które pojawia się w tekście oznacza "nakreślenie", "rysunek", a nie "pisanie". Poparciem tej sugestii jest to, że praktykę indukcji wizji mistycznej wewnątrz narysowanego koła znajdujemy zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie.

Najbardziej interesującym, choć zapewne nieoczekiwanym przez jej autora, aspektem jego tezy jest to, że na przełomie tysiącleci największy oddźwięk znajduje ona w środowisku homoseksualistów, którzy traktują ją jako argument w walce o równouprawnienie społeczne.
Fragment lub streszczenieSPIS TREŚCI

WSTĘP 7

MAGIA A RELIGIA W STAROŻYTNOŚCI 9

MAGIA GRECKA I ŻYDOWSKA 21
Stosunek do magii starożytnych Greków i Rzymian 21
W kręgu magii żydowskiej 32
FENOMENOLOGIA MAGA: Jezus i Apolloniusz z Tiany 45

ODKRYCIE Tajemnej Ewangelii Marka 59
Klemens Aleksandryjski LIST Z FRAGMENTEM TAJEMNEJ EWANGELII MARKA 61

PIERWOTNE CHRZEŚCIJAŃSTWO W KRĘGU MAGII 65
I. POLEMIKI Z TEZĄ MORTONA SMITHA O JEZUSIE JAKO MAGU 65
II. WPROWADZENIE DO IDEI JEZUSA-MAGA 79
1. Kim był Jezus? 79
2. Theios aner a "święty człowiek" 93
3. Jezus Chrystus: goeta, mag czy człowiek boży? 95
4. Ezoteryzm ruchu Jezusa 100
5. Paralele pomiędzy tekstami ewangelicznymi a magicznymi 103
6. Antynomijny charakter ruchu Jezusa 106
III. WIZERUNEK JEZUSA JAKO MAGA W EWANGELIACH 109
1. Wewnętrzny demon maga jako pośrednik operacji
Magicznych a "moc boża" 112
2. Chrzest Jezusa w Jordanie 117
3. Jezus Chrzciciel 118
3.1. Chrzest udzielany przez Jezusa jako ceremonia magiczna 118
3.2. Ceremonia nocnego chrztu 121
4. Eucharystia jako ryt magiczny 125
5. Magiczna moc słowa 126
6. Magiczny charakter egzorcyzmów 130
7. Magiczny charakter aramejskich formuł używanych przez Jezusa 133
8. Wskrzeszenie jako nekromancja 141
9. Nauka o tajemnicach królestwa niebios jak ryt magiczny 143
10. Przemienienie na górze 143
11. Modlitwa, zaklęcie oraz klątwa w tradycji nowotestamentalnej i magii 147
12. Jezus jako mag w źródłach starożytnych (II-IV wiek) 152
IV. ELEMENTY MAGII W CHRZEŚCIJAŃSTWIE 155
1. Pierwotne chrześcijaństwo jako tajne stowarzysznie magów 155
2. Chrzest Pawłowy jako utożsamienie się z duchem Jezusa i deifikacja 157
3. Deifikacja w tradycji żydowskiej jako przekroczenie hierarchii bytów 159
4. Glosolalia jako tajemny język magiczny 161
5. Elementy "czarnej" magii w Nowym Testamencie 164
6. Powody prześladowań chrześcijan 167
7. Czy chrześcijanie byli prześladowani z powodu praktykowania magii? 171
8. Elementy magii w późniejszym chrześcijaństwie 182
V. WNIOSKI 200
Appendix: JEZUS NIE UMARŁ NA KRZYŻU 203
SKRÓTY 213
BIBLIOGRAFIA TEKSTÓW WYKORZYSTANYCH 215
INDEKS NAZWISK 257
SUMMARY 271

Podziel się swoją opinią o tej książce..

Opinie naszych czytelników:
 1. 2006-03-06 - kamil

  Podstawowa teza książki jest z gruntu fałszywa, mimo że autor nadaje je pozór obiektywności (bogata bibliografia). Dobór i interpretacja źródeł są bardzo subiektywne i trącą manipulacją. Chrześcijaństwo, jak żadna inna religia w dziejach świata, zdecydowanie występuje przeciw wszelkiej magii jako czynowi, który wg. ST splugawia człowieka. Można to stwierdzić analizując dwa tysiące lat historii. Najbardziej miarodajni są tu mistycy Kościoła (np. św. Jan od Krzyża, Teresa z Avila, o. Pio), którzy obnażają różne manipulacje szatana i wszelkie zakusy człowieka aby manipulować Bogiem (co jest istotą magii). Sugerowanie, że Jezus był magiem jest profanacją Jego świętości i misji. Większego kłamstwa byc nie może.

 2. 2006-03-08 - Jezus

  Kamilu, przeczytaj najpierw książkę. Jest tam i o tym co piszesz.

 3. 2008-01-01 - Badacz

  Bardzo dobra praca Jacka Sieradzana: każdy punkt podparty obszerną bibliografią, tak że trzeba stale wertować książkę w celu sprawdzenia pozycji książkowych. Szczególnie cenne jest przedstawienie względności pojęcia magii (nie tylko w sensie manipulacji Bogiem, lecz również jako stricte religijnej formuły), porównania rytuałów i inwokacji magicznych różnych tradycji i odniesieniu ich do chrześcijaństwa. Również istotne jest ukazanie w jakich warunkach rozwijało się pierwotne chrześcijaństwo: judaizm w tamtych czasach był bardzo silnie przesiąknięty ezoteryką, a rabinów uważano często za magów. Generalnie jednak najbardziej rozsądne wydaje mi się stwierdzenie, że Jezusa można nie tyle nazwać magiem w ścisłym tego słowa znaczeniu - jego postać i działalność nie za bardzo pasuje do stereotypu maga (zwłaszcza hellenistycznego) tamtej epoki, ale raczej określić jako charyzmatycznego kaznodzieję i proroka, który w swej działalności i dla wzmocnienia swego autorytetu posługiwał się pewnymi technikami magicznymi (magiczne słowa, inwokacje do bóstwa i utożsamianie się z nim, określone czynności przy uzdrawianiu np. niewidomego etc.) . Cenne jest również porównanie świętych późniejszego chrześcijaństwa z magami np. walki św. Patryka z druidami, co ewidentnie demaskuje kościelną propagandę, że święci nie mają i nie mieli nigdy z magią nic wspólnego. Pomimo tych zalet, moim zdaniem, jednak nie do końca wyszło autorowi zakończenie. Autor prezentuje tezę, że Jezus nie umarł na krzyżu, ale przywołuje tylko poglądy jednej strony, nie przytaczając opinii krytycznych wobec tego stanowiska. Ja natomiast chętnie posłuchałbym co mają do powiedzenia w tej sprawie autorytety medyczne i nie tylko Ci, którzy głosili tezę o przeżyciu ukrzyżowania. Nie rozumiem też na jakiej podstawie autor dowodzi, że teoria, iż Jezus był magiem ma stać jednocześnie w sprzeczności z tym, iż nie umarł na krzyżu. Równie dobrze można przyjąć obydwie teorie jak i obydwie odrzucić. Jedno drugiego nie wyklucza. Ogólnie mówiac książkę gorąco polecam i zarazem ubolewam, że książka jest tak słabo w księgarniach rozpowszechniona. Może jest to wina dystrybucji wydawnictwa Nomos, albo innych czynników o czarnej barwie.;-)

 4. 2011-02-21 - Jeshua ben Josef

  Wspomnieć trzeba, że książka Jacka Sieradzana doczekała się nader nieprzychylnej recenzji w "Vox Patrum" ze strony Roberta Suskiego: http://www.voxpatrum.pl/recenzje/vox%2050-51/rec26.pdf ...i równie błyskotliwej odpowiedzi na tą krytykę od samego autora "Jezus Magus": http://www.jaceksieradzan.pl/polemika-z-recenzja-roberta-suskiego.pdf:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)