Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.951.095 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 480 głosów.
Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze
Dziedzina: Państwo, prawo i ekonomia
Autor: Małgorzata Szeroczyńska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2004
Wydawca: Universitas
Wymiary: 14x20 cm
ISBN: 83-242-0261-7
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 65,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisPunktem wyjścia rozważań autorki jest podmiotowe uprawnienie osoby nieuleczalnie chorej do samostanowienia. W rozdziale pierwszym pracy zaprezentowane zostały rozważania definicyjne; różne rozumienia pojęcia eutanazji, poczynając od etymologii poprzez jego ewolucję od starożytności po czasy współczesne. W rozdziale drugim zebrany i zestawiony został bogaty materiał, zawierający wypowiedzi zarówno zwolenników jaki i przeciwników eutanazji (m.in. Huma, Kanta, J.S. Mila). Napisany w sposób, jasny i bardzo zajmujący dla czytelnika , spełnia rolę łącznika między omówieniem problematyki etycznej a problematyką prawną, stanowiącą zasadniczą cześć rozprawy. W kolejnych pięciu rozdziałach książki opisane zostały uregulowania prawne, orzecznictwa, praktyki organów sądowniczych i medycznych w wielu państwach na świecie. Autora scharakteryzowała wiele casusów prawnych...
Na szczególną uwagę zasługuję imponująca bibliografia prac w języku niemieckim, angielskim i francuskim.


SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział l. Zagadnienia semantyczne związane z prawem do śmierci osób nieuleczalnie chorych
1.1. Etymologia i ewolucja znaczenia pojęcia „eutanazja"
1.1.1. Pojęcie eutanazji w Starożytności
1.1.2. Pojęcie eutanazji w czasach nowożytnych
1.1.3. Rozwój pojęcia eutanazji eugenicznej w XIX i XX wieku
1.1.4. Pseudoeutanazja nazistowska
1.2. Definicje i klasyfikacja pojęć związanych z prawem do śmierci
1.2.1. Współczesne definicje pojęcia „eutanazja" i klasyfikacje
zachowań eutanatycznych
1.2.2. Próba stworzenia wyczerpującej definicji pojęcia „eutanazja"

Rozdział 2. Aspekty etyczne prawa do wyboru sposobu i momentu własnej śmierci
2.1. Poglądy przeciwników prawa do śmierci
2.1.1. Poglądy myślicieli antycznych
2.1.2. Poglądy religijne
2.1.3. Poglądy myślicieli nowożytnych
2.1.4. Poglądy współczesne
2.2. Poglądy zwolenników prawa do śmierci
2.2.1. Poglądy myślicieli antycznych
2.2.2. Poglądy myślicieli nowożytnych
2.2.3. Poglądy współczesne

Rozdział 3. Prawo do śmierci w uregulowaniach organizacji zawodowych lekarzy
3.1. Narodowe organizacje zawodowe lekarzy nastawione pozytywnie do wszystkich zachowań eutanatycznych
3.2. Narodowe organizacje zawodowe lekarzy nastawione pozytywnie do niektórych zachowań eutanatycznych
3.3. Stanowisko międzynarodowych organizacji zawodowych lekarzy

Rozdział 4. Polityka kryminalna w odniesieniu do
zabójstwa na życzenie lub z litości
4.1. Ewolucja rozwiązań międzynarodowych
4.2. Narodowe uregulowania eutanazji czynnej bezpośredniej
4.2.1. Ustawodawstwa zabraniające eutanazji czynnej
4.2.2. Ustawodawstwa dopuszczające eutanazję czynną
4.3. Eutanazja czynna pośrednia
4.3.1. Regulacje dotyczące eutanazji czynnej pośredniej
4.3.2. Regulacje dotyczące opieki paliatywnej

Rozdział 5. Polityka kryminalna w odniesieniu do zaniechania leczenia
5.1. Eutanazja bierna na życzenie świadomego pacjenta
5.1.1. Ustawodawstwa przewidujące karalność eutanazji biernej na życzenie kompetentnego pacjenta
5.1.2. Ustawodawstwa przewidujące przestępstwo podjęcia działań medycznych wbrew woli świadomego pacjenta
5.1.3. Ustawodawstwa przyjmujące autonomię świadomego pacjenta na podstawie zasad ogólnych
5.2. Eutanazja bierna pacjenta, który utracił kompetencje do podejmowania świadomych decyzji
5.2.1. Odpowiedzialność za zabójstwo z zaniechania a dopuszczalność eutanazji biernej
5.2.2. Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy a dopuszczalność eutanazji biernej
5.2.3. Trwały stan wegetatywny - między zasadą autonomii a zasadą dobra pacjenta
5.2.4. „Testament życia" i pełnomocnik do spraw zdrowia
5.3. Eutanazja bierna osób, które nigdy nie były kompetentne
5.3.1. Neoeutanazja
5.3.2. Decyzje dotyczące życia i śmierci osób psychicznie chorych lub niepełnosprawnych intelektualnie, działających przez całe życie bez rozeznania

Rozdział 6. Polityka kryminalna w odniesieniu do wspomaganego samobójstwa
6.1. Prawne uregulowania samobójstwa
6.2. Ustawodawstwa dopuszczające pomocnictwo do samobójstwa
6.2.1. Brak karalności pomocnictwa do samobójstwa wynikający z milczenia ustawodawcy
6.2.2. Brak karalności pomocnictwa do samobójstwa eutanatycznego ze względu na niewypełnienie znamion przestępstwa
6.2.3. Ustawodawstwa przewidujące specjalne regulacje dotyczące wspomaganego samobójstwa eutanatycznego
6.3. Ustawodawstwa zabraniające pomocnictwa do samobójstwa
6.3.1. USA - inicjatywy ustawodawcze za karalnością wspomaganego samobójstwa
6.3.2. Kanada-zakaz utrzymany przez Sąd Najwyższy
6.3.3. Wielka Brytania - zakaz utrzymany przez Trybunał Praw Człowieka
6.3.4. Regulacje innych państw
6.3.5. Polska-wątpliwości doktrynalne

Rozdział 7. Prawo do śmierci w ujęciu konstytucyjnych praw podmiotowych
7.1. Prawo do odmowy leczenia jako podstawa dopuszczalności eutanazji biernej
7.2. Prawo do umierania w godności podstawą dopuszczalności eutanazji pośredniej
7.3. „Prawo do śmierci" a dopuszczalne aktywne zakończenie życia

Wnioski końcowe

Bibliografia
Fragment lub streszczeniePRZECZYTAJ FRAGMENTY

6.3. USTAWODAWSTWA ZABRANIAJĄCE
POMOCNICTWA DO SAMOBÓJSTWA
6.3.1. USA - INICJATYWY USTAWODAWCZE ZA
KARALNOŚCIĄ WSPOMAGANEGO SAMOBÓJSTWA
W Stanach Zjednoczonych dyskusję na temat wspomaganego medycznie samobójstwa wywołał artykuł, który pojawił się w marcu 1991 roku w czasopiśmie medycznym „New England Journal of Medecine".
Lekarz, Timothy Quill opisał w nim swoją rolę w samobójstwie cierpiącej
na białaczkę pacjentki, którą leczył od ośmiu lat. 45-letnia Dianę miała
już za sobą nowotwór pochwy oraz alkoholizm. Leukemia, na którą teraz zachorowała, nieleczona doprowadziłaby do jej zgonu w ciągu kilku
miesięcy, a jedyna dostępna metoda leczenia - intensywna chemioterapia, a następnie przeszczep szpiku - dawała jej mniej niż 25% szansy
na przeżycie.
W tej sytuacji Dianę świadomie postanowiła nie poddawać się terapii. Doktor Quill postąpił zgodnie z jej wolą, akceptując jej prawo do
samostanowienia. Po kilku dniach Dianę zwróciła się do niego, wyrażając swój lęk przed powolną śmiercią i poprosiła o przepisanie jej wystarczającej ilości tabletek nasennych, aby mogła się zabić, gdy uzna, że nadszedł jej czas. Doktor Quill przepisał jej odpowiednią dawkę barbituranów. Kilka miesięcy później, kiedy jej stan zdrowia znacznie się pogorszył, Dianę odebrała sobie życie przy użyciu tych tabletek. Doktor Quill nie był obecny przy jej samobójstwie, jednakże prokuratura z Rochester - przeczytawszy jego artykuł - zdecydowała się, po zidentyfikowaniu danych tej pacjentki, na wniesienie przeciwko niemu oskarżenia na podstawie ustawy zakazującej pomocnictwa do samobójstwa. Wielka Rada przez trzy dni prowadziła przesłuchania, w rezultacie których zdecydowała się nie stawiać go w stan oskarżenia. W związku z tą decyzją zaniechane zostało również postępowanie dyscyplinarne.

PRAWO DO ODMOWY LECZENIA

[...] Jeszcze dalej w respektowaniu prawa do samostanowienie posunął się sąd kanadyjski w sprawie Mallette c. Shulman z 1990 roku. Przy nieprzytomnej kobiecie, ofierze wypadku samochodowego, lekarz znalazł kartkę ze stwierdzeniem, że jest ona świadkiem Jehowy i z tego powodu pod żadnym pozorem nie wyraża zgody na transfuzję krwi. Kartka ta była bez daty, niepoświadczona żadnyi podpisami osób trezcich. Stanowisko kobiety zostało potwierdzone w szpitalu przez jej córkę, jednakże lekarz przeprowadził transfuzję, którą uznał za niezbędna do uratowania jej życia. Dla uzasadnienia swojego czynu lekarz stwierdził, że nie postąpił zgodnie z życzeniem wyrazonym na kartce, gdyż nie wiedział, czy kobieta nei zmieniła zdania albo religii, czy nie podpisywała jej pod przymusem i czy była wtedy w pełni poinformowana o ryzyku związanym z odmową transfuzji. W wyniku zastosowanego zabiegu kobieta wyzdrowiała, ale powołała lekarza za przekroczenie jej woli. Sąd przyznał jej 20 000$, a wyrok został utrzymany przez Ontario Court of Appeal.

EUTANAZJA BIERNA

W 1986 roku doktor Jacques Garnier - lekarz internista — zdiagnozował u swojej pacjentki pani M. Nowotwór piersi. Poinformował ją o diagnozie i wytłumaczył, że terapią stosowaną w takich wypadkach jest zabieg operacyjny, po którym następuje radioterapia. Pani M. w pełni świadomie odmówiła poddania się takiemu leczeniu, co potwierdziła na piśmie. Doktor Garnier kontynuował leczenie pani M., przepisując jej leki homeopatyczne i akupunkturę w celu zmniejszenia bólu. Wobec postępu choroby, w 1988 roku odesłał panią M. do onkologa, który także spotkawszy się z odmową leczenia operacyjnego, zapisał jej leki homeopatyczne. Po pewnym czasie pani M. Musiała zostać hospitalizowana. Lekarz przyjmujący ją do szpitala powiadomił o postępowaniu doktora Garnier regionalną radę lekarską, która wymierzyła mu karę trzech miesięcy zakazu wykonywania zawodu. Rada narodowa podwyższyła tę sankcję do sześciu miesięcy. Wyrok ten podważa
podstawową zasadę autonomii pacjenta, która w sytuacjach medycznych
wyraża się właśnie w respektowaniu jego odmowy poddania się leczeniu.
Co więc według samorządu lekarskiego i Rady Stanu powinien uczynić
lekarz wobec pacjenta, którego zgody na zabieg medyczny nie jest w sta-
nie uzyskać, jak nie właśnie przepisać środki leczenia paliatywnego?

Podziel się swoją opinią o tej książce..

Opinie naszych czytelników:
  1. 2006-07-31 - pinio

    Chyba najlepsza pozycja opisująca stan prawny dotyczący tego trudnego tematu. Co ważne - tam gdzie nie można inaczej - pozostawia pytania nie kusząc się o zdawkowe odpowiedzi. Polecam szczerze, choć niełatwa to lektura.


Teksty Racjonalisty o pokrewnej tematyce:
Eutanazja: historia i praktyka współczesna

:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)