KOSIDOWSKI ZENON (1898-1978)

Eseista i poeta; 1919-20 współred. "Zdroju", autor ekspresjonist. wierszy (Szalony łowca 1922); 1928-39 w Pol. Radiu; 1939-51 przebywał w USA; zbiory szkiców popularnonauk. o dziejach staroż. cywilizacji i kultur, m.in. Gdy słońce było bogiem (1956), Opowieści biblijne (1963), Rumaki Lizypa (1965), Opowieści ewangelistów (1979); prezentowane w nich ujęcie dziejów Izraela i początków chrześcijaństwa spotkało się z krytyką chrześc. teologów i biblistów. MNEP PWN 2000

Zamknij