Stefan Zgliczyński

Ur. 1967, dyrektor polskiej edycji "Le Monde diplomatique". O polskim antysemityzmie pisał m.in. na łamach "Wiadomości Kulturalnych", "Gazety Wyborczej", "Lewą Nogą", "Nigdy Więcej", "Kwartalnika Historii Żydów", "Le Monde diplomatique edycji polskiej" oraz we francuskim miesięczniku "Inprecor". W 1997 i 1998 r. ukazały się w Paryżu jego raporty dotyczące skrajnej prawicy w Polsce w zbiorach zatytułowanych Les Extremismes en Europe/ Extremism in Europe, wydanych przez European Center for Research and Action on Racism and Antisemitism (CERA).
Zamknij