Hyam Maccoby (1924-2004)

Był jednym z najbardziej poważanych filologów-talmudystów, wyśmienitym znawcą historii starożytnej oraz profesorem katedry judaistyki na Uniwersytecie Leeds (Wielka Brytania). Przedtem był przez dłuższy czas bibliotekarzem w londyńskim Instytucie im. Leo Backa. Jego przetłumaczone na liczne języki dzieła dotyczące genezy chrześcijańskich i żydowskich mitów, a szczególnie obejmujące tysiąclecia badania dotyczące ludzkich ofiar "The Sacred Executioner" ("Święty egzekutor") znalazły oddźwięk przede wszystkim w świecie anglosaskim. Jego sztukę pt. "Dysputa" wystawiono z ogromnym sukcesem w wielu miastach Stanów Zjednoczonych.
Zamknij