Olgierd Grott

Doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Interesuje się historią i współczesnością prawicowej myśli politycznej. Jest autorem szeregu artykułów i recenzji poświęconych tej problematyce.
Zamknij