Lech Ostasz

Studiował psychologię i filozofię w Lublinie, Fryburgu i Monachium. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i Gdańskim. Obecnie pracuje w Instytucie Filozofii uniwersytetu w Olsztynie. Swoją twórczością obejmuje niezwykle szerokie pole poznawczo-estetyczne. Pisze prace filozoficzne (m.in. Droga filozoficznego myślenia, 2003, Potencjalność - byt - chaos - nicość. Rozważania metafizyczne, 1998, Ku etyce uniwersalistycznej, 1999), antropologiczne (Elementy kulturoznastwa, 2000) i psychologiczne (Osobowość, 2000). Wydał powieść (Walden trzy, 2001), kilka tomików poezji (m.in. Subtelni buntownicy, 2002), Dramaty (1996). Publikuje własne prace, jak również we współpracy z innymi autorami (m.in. Mapa wzorców kulturowych, 2006, Gdy kobieta ma kilku mężów, 2005).
Zamknij