Tadeusz Bartoś

Filozof, teolog, tłumacz średniowiecznych traktatów teologicznych, m.in. św. Tomasza (Komentarz Tomasza z Akwinu do Ewangelii św. Jana, Kęty 2002, Tomasza z Akwinu teoria miłości, Kraków 2004) i Mistrza Eckharta. Wykłada antropologię filozoficzną w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Warszawie. Jest autorem głośnych artykułów, publikowanych m.in. w "Gazecie Wyborczej" i "Tygodniku Powszechnym", o roli sumienia i przepisów Kościoła w życiu chrześcijanina, a także o kondycji teologii i zadaniach teologa we współczesnym świecie. Opuścił Zakon Kaznodziejski 25 stycznia 2007 roku.

Zamknij