Tadeusz Zieliński

Ur. 1926, prawnik; specjalista w dziedzinie prawa pracy; od 1977 prof. Uniw. Śląskiego i od 1982 — UJ; od 1994 czł. PAN; ekspert NSZZ „Solidarność”, czł. Komitetu Helsińskiego w Polsce, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, 1989–91 senator; II 1992–III 1996 rzecznik praw obywatelskich, I–X 1997 min. pracy i polityki socjalnej; gł. prace: Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego (1977), Prawo pracy. Zarys systemu (cz. 1–3 1986), Klauzule generalne w prawie pracy (1988). [MNEP PWN 2000]

Zamknij