Tadeusz Paleczny

Profesor dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog, kierownik Zakładu Wielokulturowości, zastępca dyrektora w Instytucie Studiów Regionalnych UJ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Prowadzi wykłady na kierunkach: kulturoznawstwo międzynarodowe, amerykanistyka, integracja europejska, handel zagraniczny, turystyka międzynarodowa.
Autor sześciu książek naukowych, współautor bądź redaktor czterech innych monografii, opublikował także ponad 100 innych prac, w tym 50 artykułów w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.
W swoich opublikowanych pracach oraz w badaniach empirycznych podejmuję także tematykę wzajemnych relacji łączących różne zbiorowości rasowe i etniczne o mniejszościowej i/bądź większościowej charakterystyce.
Prywatne zainteresowania: Podróże, narty, lubi długie randki...

Książki autorstwa Tadeusza Palecznego:
Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1989,
Mit i ideologia powrotu wśród emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1992,
Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Zakład Wydawniczy Nomos,Kraków 1997,
Sekty: W poszukiwaniu utraconego raju, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1998,
Bunt "nadnormalnych", Wydawnictwo Universitas, Kraków 1999,
Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki, Krakowska Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2001.
Aktualnie wydaje książkę (ukaże się w październiku) pt. Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej. Zarys podstawowych zagadnień, Wydawnictwo UJ.

Zamknij