Kazimierz Urban

Profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dr nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 1980 r.), dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie historii - historia najnowsza (Uniwersytet Wrocławski, 1993 r.). Pracuje w Katedrze Nauk Politycznych krakowskiej Akademii Ekonomicznej od 1970 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.
Zamknij