Marek Maciejewski

Profesor doktor habilitowany, kierownik katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Adinistracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego
Zamknij