Waldemar Łysiak

Pisarz, publicysta, historyk sztuki. Urodził się w 1944 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, później także historię sztuki na Uniwersytecie Rzymskim oraz Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Konserwacją Zabytków w Rzymie. W swej macierzystej uczelni wykładał historię kultury i cywilizacji. Właściciel jednego z najciekawszych prywatnych zbiorów bibliofilskich, zawierającego m. in. rękopisy wierszy Norwida oraz jedyny istniejący pierwodruk Trenów Kochanowskiego. Twórczość Łysiaka obejmuje kilkadziesiąt książek, m. in. beletryzowane szkice historyczno-biograficzne poświęcone epoce napoleońskiej oraz liczne opowiadania i powieści sensacyjne o współczesnej tematyce politycznej. Ośmiotomowa publikacja "Malarstwo białego człowieka" należy do najchętniej kupowanych w Polsce prac z dziedziny historii sztuki. W swych tekstach publicystycznych dał się poznać jako nieprzejednany wróg komunizmu, często piętnując tych, którzy "dali się uwieść" ustrojowi. Jak sam podkreśla, nigdy nie należał do żadnej organizacji, koterii, czy stowarzyszenia. Zob. więcej: www.lysiak.chrzanik.com oraz: http://wyspywirtualne.webpark.pl

Zamknij