Erich Fromm (1900 - 1980)

Urodzony w Niemczech amerykański filozof, psycholog i psychoanalityk. Studiował na Uniwersytetach w Heidelbergu, Monachium i Berlinie. W 1933 roku wyemigrował do USA. Wykładał w Nowym Jorku i na Uniwersytecie w Meksyku.
Dzieła: Ucieczka od wolności, 1993 (The Fear of Freedom, 1941); Psychoanaliza i religia (Psychoanalysis and Religion, 1950); O sztuce miłości, 1971 (The Art of Loving, 1956); Kryzys psychoanalizy (The Crisis of Psychoanalysis, 1970); Anatomia ludzkiej destrukcyjności (The Anatomy of Human Destructiveness, 1973); Mieć czy być (To Have or to Be, 1976); Rewolucja nadziei; Zerwać okowy iluzji; O sztuce słuchania (The Art of Listening) [Wikipedia]
Zamknij