Jan Drabina

Urodzony w 1939 r. w Cieszynie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, mediewista. Swe naukowe zainteresowania skoncentrował na stosunkach dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską u schyłku średniowiecza, co znalazło wyraz nie tylko w licznych rozprawach lecz i monografiach: "Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517" (wydawnictwo Ossolineum, 1981) i w niniejszej monografii opartej na archiwaliach watykańskich. Drugim nurtem jego naukowych eksploracji są szeroko pojęte dzieje późnośredniowiecznego Śląska, czego efektem są monografie: "Rola argumentacji religijnej w walce politycznej w późnośredniowiecznym Wrocławiu" (1985 r.), "Miasta śląskie w średniowieczu" (1987 r.), "Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV wieku" (1991 r.), "Bytom średniowieczny. Przekazy źródłowe" (współautorstwo - 1985 r.), Idee koncyliaryzmu na Śląsku. Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie (1985 r.).
Zamknij