Soren Kierkegaard (1813-1855)

Filozof i teolog duński. Jeden z najwybitniejszych pisarzy duńskich. Zapoczątkował nowy nurt w filozofii europejskiej zwany egzystencjalizmem. Jego przedmiotem zainteresowania jest konkretna jednostka ludzka, rozważana na płaszczyźnie psychologicznej, etycznej i religijnej oraz opisywana w różnych modelach egzystencji. Do ich opisu Kierkegaard zaproponował wiele nowych pojęć i kategorii takich jak: dialektyka egzystencji, powtórzenie, komunikacja pośrednia, ironia, paradoks, absurd. Pogłębił rozumienie egzystencjalnego chrześcijaństwa, reflektując nad fundamentalnym pytaniem: co to znaczy stawać się chrześcijaninem. Do jego najwybitniejszych dzieł należą: "Albo-albo", "Bojaźń i drżenie", "Powtórzenie", "Okruchy filozoficzne", "Choroba na śmierć", "Afsluttende Uvidenskabeling Efterskrift" (Zamykające Nienaukowe Postscriptum), "Stadier paa Livets Vej" (Stadia na Drodze Życia), "Indovelse i Christendom" (Wprawki do Chrześcijaństwa), "Kjoerlighedens Gjerninger" (Akty Miłości) oraz wielotomowe "Papirer" (Dziennik).
Zamknij