Janusz Tazbir

Urodził się w 1927 w Kałuszynie, historyk, studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, od 1966 jest profesorem Instytutu Historii PAN; od 1965 jest redaktorem naczelnym rocznika "Odrodzenie i reformacja w Polsce". Zajmuje się badaniami nad historią kultury oraz ruchów religijnych w Polsce XVI i XVII wieku, jest również publicystą i popularyzatorem wiedzy historycznej oraz autorem szkiców o literaturze. [culture.pl]

Zamknij