William James (1842-1910)

Wybitny psycholog i filozof amerykański, autor m. in. Zasad psychologii, Doświadczenia religijnego, Prawa do wiary, Z wybranych problemów filozofii. Był współtwórcą pragmatyzmu, nurtu filozoficznego, którego główne idee przedstawił w popularyzatorskiej książce Pragmatyzm. Według Jamesa, prawdziwość naszych przekonań i teorii zależy od skuteczności działania, podjętego na ich podstawie. Idee są jedynie instrumentami, które służą do porządkowania świata naszego doświadczenia, a każdy system idei należy uznać za właściwy, jeśli pozwala nam uzyskać orientację oraz daje poczucie harmonii i przystosowania do świata.
Zamknij