John Taylor (ur. 1931)

Uzyskał doktorat w Cambridne i jest profesorem matematyki w King's College, University of London; wykładał również matematykę i fizykę w kilku uczelniach europejskich i amerykańskich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki materii w warunkach ekstremalnych, podjął również próbę rozwinięcia teoretycznej analizy czarnych dziur. Pracował nad zagadnieniami supergrawitacji, supermaterii, kwantowania grawitacji i geometryzacji fizyki. Interesuje się społecznymi implikacjami nauki; prowadził też badania nad mózgiem. Jest autorem książek popularnonaukowych (m.in. "Czarne dziury..."; "The News Physics", 1972; "The Horizons of Knowledge", 1974; "Superminds. A Scientist Look Relativity"), podręczników z fizyki, a także kilku sztuk o tematyce fantastyczno-naukowej.
Zamknij