Artur Schopenhauer (1788-1860)

Wybitny filozof niemiecki, urodzony w Gdańsku. Autor oryginalnej koncepcji filozoficznej, nawiązującej do myśli I. Kanta i filozofii Wschodu, uznającej świat doświadczalny za przejaw ludzkiego umysłu, a wolę, pojmowaną jako podłoże zjawisk, za przyczynę wszelkiego zła i cierpienia. Pisane metaforycznym stylem dzieła Schopenhauera przyniosły mu upragniony rozgłos dopiero pod koniec życia, by w XX wieku wejść do kanonu lektur humanistycznych.
Zamknij