Ewa Wipszycka

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniach naukowych koncentruje się na historii Egiptu czasów greckich, szczególnie wiele uwagi poświęca okresowi kryzysu i upadku świata starożytnego oraz dziejom późnoantycznego chrześcijaństwa. Prześladowania chrześcijan, mnisi i heretycy, poganie w obliczu klęski ich świata, to przedmiot jej głównych zainteresowań w ostatnich latach. Sztuki popularyzacji wyników badań naukowych uczyła się w miesięczniku "Mówią wieki", którego jest współzałożycielką i od 1957 roku członkiem redakcji. W bogatym dorobku naukowym autorki są m. in. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu (redakcja nauk. I współautorstwo, t. 1-1979, t. 2-1986, t. 3-1999), Historia starożytnych Greków (wspólnie z B. Brawo, t.1-1988), Męczennicy starożytnego Kościoła (wspólnie z M. Starowieyskim, 1989), Kościół w świecie późnego antyku (1994).
Zamknij