Edward O. Wilson

Jeden z najwybitniejszych entomologów, uważany za jednego z największych żyjących uczonych świata. "Ojciec" socjobiologii. Profesor entomologii na Harvard University, gdzie dwukrotnie otrzymat nagrodę za działalność dydaktyczną - jest autorem pionierskich prac w dziedzinie socjobiologii oraz badań nad biologiczną różnorodnością. Kustosz działu entomologicznego w Museum of Comparative Zoology. Dwie jego książki zostaty wyróżnione Nagrodą Pulitzera: "O naturze ludzkiej" (1978) i "Podróż w krainę mrówek: dzieje badań naukowych" (1990, wspólnie z Bertem Holdoblerem). Napisał także: "Społeczeństwo owadów", "Różnorodność biologiczną" i "Socjobiologię", "Geny", "Umysł i kultura".

Zamknij